katastralní úřad


Seznam katastrálních úřadů České Republiky - kontakt, podmínky & copyright

Kontakt:

Provozovatel:

provozovatel stránky katastr-nemovitosti-nahlizeni.cz

Všeobecné podmínky Serveru

 1. Seznam katastrálních úřadů je serverem provozovaným na celosvětové počítačové síti Internet,a to na adrese (URL) http://www.seznamkatastralnichuradu.cz a na http://www.katastralni-urad.cz ,dále jen "Server".
 2. Subjektem se rozumí fyzická nebo právnická osoba,která se registruje do seznamu odhadců nemovitostí a nebo projeví zájem o pronajmutí bannerového prostoru na Serveru.
 3. Registrace subjektu "odhadce nemovitosti" do seznamu odhadců nemovitostí na Serveru se řídí aktuálně platnými podmínkami Serveru.
 4. Služba registrace odhadce nemovitostí se provádí /vyplněním tohoto formuláře/a je podmíněna zaplacením stanoveného administrativního poplatku, dle aktuálně uvedených cen, Viz ceník.
 5. Klienti kteří se pokusí zaregistrovat do již obsazeného města budou o této skutečnosti informováni a může jim být nabídnuta adekvátní alternativa.V opačném případě,nebo pokud o tuto alternativu neprojeví zájem, nenabude registrace platnosti.
 6. U registrací od 15.4.2009 v případě, že odhadce nemovitostí není zapsán v seznamu znalců*, bude tato informace u vizitky uvedena. V případě, že odhadce nemovitostí s touto skutečností nesouhlasí, nenabude registrace platnosti. (* Být zapsán v seznamu znalců se rozumí být znalec - odhadce nemovitostí, jmenovaný ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu, který tak splňuje podmínku soudního znalce či kvalifikovaného znaleckého ústavu zapsaného v ústředním seznamu znalců a tlumočníků resp. v seznamu znaleckých ústavů vedeném Ministerstvem spravedlnosti.)
 7. V případě zájmu o registraci do seznamu odhadců nemovitostí a nebo o reklamní prostor (tzv.bannerů) na Serveru se nás nebojte kontaktovat. (viz provozovatel serveru) Rádi se Vám pokusíme vyjít vstříc. Pro bližší info klikněte zde
 8. Server resp. provozovatel Serveru si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje, pokud jsou v rozporu s právním řádem České republiky, s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek, či svým obsahem neodpovídají zájmům nebo Server resp. provozovatele Serveru poškozují.
 9. Subjekt poruší podmínky Serveru, nezaplatí-li poplatek nebo cenu za sjednané služby řádně a včas. Stejně tak ,se subjekt zavazuje pravidelně a podle skutečnosti bez odkladu aktualizovat své údaje ,především se jedná o kontaktní údaje subjektu, publikované následně na Serveru.
 10. Server, respektive provozovatel Serveru nenese žádnou odpovědnost za údaje uvedené na Serveru ,stejně tak nenese odpovědnost za subjektem nepravdivě uvedené či neaktuální údaje.
 11. Subjekt bere na vědomí, že údaje poskytnuté Serveru za účelem registrace do seznamu na Serveru jsou veřejně přístupné všem uživatelům Internetu.
 12. Tyto všeobecné smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Server resp. provozovatel Serveru si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit, na změny budou uživatelé internetu upozorněni na stránkách, kde jsou dostupné podmínky Serveru.
Snažíme se Vám usnadňovat život, proto budeme rádi, pokud možnost vložit na své stránky některý z našich zpětných odkazů využije i kdokoliv ,komu náš Server pomohl.Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na Vaši příští návštěvu. Níže máte možnost si vybrat, zda vložíte na Vaše stránky jednoduchý odkazový link a nebo radeji příjemnou micro-bar ikonku. Stačí zkopírovat Vámi vybraný níže uvedený kód a vložit ho dovnitř těla zdrojového kódu (kamkoliv mezi tagy <body> </body> ) na Vaší stránce.

   

» - «
MOŽNOST INZERCE - Podmínky Serveru © - Provozovatel